Hovednettsted Hjem MedlemmerAktivitetsplanBilledgalleriLinkerTa kontakt
 

Velkommen til Bergen Kammerkor!
[Les mer]

Vedtekter for Bergen Kammerkor
[Les mer]

Velkommen til Bergen Kammerkor!

Vi vil gjerne gi deg litt praktisk informasjon som vi håper vil hjelpe deg til å finne deg tilrette hos oss.

 

Fremmøte

Korøvelsen begynner kl. 19.00 og vi må møte i tide til å gjøre oss klare til dette tidspunktet. Øvingsstedet er i Vialitetssenteret på Møhlenpris.

 

Styret / medlemsinformasjon

Koret velger nytt styre hvert år på årsmøtet som holdes i februar. Hvem som til enhver tid sitter i styret, vil du finne på korets hjemmesider. Der vil du også finne aktivitetsplanen og medlemslisten med nødvendig informasjon. Sjekk at din egen informasjon blir riktig lagt inn.

 

http://Bergen-kammerkor.no/intern ,   tilgang til interne sider:

Brukernavn: bergen.kammerkor

Passord: Kammerkor09

 

Vedtekter

Korets regler er nedfelt i vedtektene som er lagt ved. Vi ber om at du gjør deg kjent med disse, og gjør spesielt oppmerksom på at koret har 6 måneders gjensidig prøvetid.

 

Stemmekontakt

Hver stemmegruppe har en stemmekontakt. Disse har til oppgave å være en informasjonskanal mellom styret og stemmegruppen.  Det er viktig at du gir stemmekontakten beskjed om eventuelt fravær i så god tid som mulig. Ta kontakt for å vite hvem som er din stemmekontakt.

 

Noter

Koret vil normalt holde notene, og dersom du skulle slutte i koret, så skal disse leveres tilbake, også kopier.

 

Et utvalg av korets noter og utvalgte lydfiler ligger også tilgjengelig på korets G-mailkonto.

 

http://mail.google.com/

Brukernavn: bergen.kammerkor

Passord: Kammerkor07

 

Kontingent

Kontingenten er p.t. kr. 1.000,- per semester og forfaller ved begynnelsen av hvert halvår. Heltids studenter, arbeidsledige og medlemmer i permisjon betaler halv kontingent. Medlemmer i prøvetid betaler også kontingent.

 

Kordrakt

Koret har fått sydd korjakker til damene, og disse lånes ut. I tillegg holder hver korist sort basisantrekk.

 

Egeninnsats

Koret er opptatt av å få en god utvkling, og det betinger at hver tar et selvstendig ansvar for innøvingen og at vi følger dirigentens oppfordringer til hjemmarbeid.

 

Skulle du ha noen sprøsmål, så må du ikke nøle med å ta kontakt med en av oss i styret, eller stemmekontakten din.

 

Lykke til !

Hilsen styret